Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đón tiếp Đoàn Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lào
Ngày 14 tháng 9 năm 2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có buổi đón tiếp và làm việc với Đoàn Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lào. Tham dự buổi tiếp có ông Trần Văn Tùng- Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Trần Việt Thanh- Nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Nguyễn Hoàng Linh- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và đại diện một số các đơn vị trong Tổng cục.
Chi tiết