THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO “Chia sẻ Thực hành tốt áp dụng tiêu chuẩn và đánh giá sự phù hợp trong phát triển mô hình Đô thị Thông minh (Smart City) khu vực APEC” Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện diễn ra bên lề Cuộc họp Quan chức Cao cấp APEC/SOM 3 tại Việt Nam, Trung tâm Chứng nhận Phù hợp QUACERT (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ) sẽ tổ chức Hội thảo APEC về “Chia sẻ Thực hành tốt (Best Practices) áp dụng tiêu chuẩn và đánh giá sự phù hợp trong phát triển mô hình Smart City khu vực APEC” vào ngày 18/8/2017, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là 1 trong 2 dự án ( cùng Dự án của Hoa Kỳ) được APEC/SCSC 1 chấp nhận để tổ chức hội thảo tại APEC/SOM3/SCSC 2. Chi tiết