DANH SÁCH KHÁCH HÀNG HÀNH CHÍNH CÔNG 
STTĐơn vị/Tổ chứcLĩnh vực chứng nhận
1 TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG – CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TỈNH SƠN LA
Mã số chứng chỉ : HT 2880/1.17.35
Ngày cấp : 17/05/2017
Ngày hết hiệu lực : 16/05/2020
Cung cấp dịch vụ: - Kiểm định phương tiện đo; Thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hoá; Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng.
2 Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng
Mã số chứng chỉ : HT 3218.14.36
Ngày cấp : 04/11/2014
Ngày hết hiệu lực : 03/11/2017
Quản lý và Thực hiện các nhiệm vụ Khoa học Công nghệ