THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO VỀ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC & LỊCH ĐÀO...
LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC:  Tel.: 024.37561025 - 37565483; Fax: 024.37563188.  Tại Hà Nội: Ms Bích Ngọc: 0974.937.947/ E: ngockb@quacert.gov.vn.  Tại Đà Nẵng: Ms Nguyễn Hồng Phương/ M:... Chi tiết
Quyết định về việc chỉ định Phòng thử nghiệm lĩnh vực thức...
Vào ngày 31/12/2019, Cục Chăn nuôi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 545/QĐ-CN-TĂCN về việc chỉ định Phòng thử nghiệm lĩnh vực thức ăn chăn nuôi.
Chi tiết
LỊCH ĐÀO TẠO LỊCH DỰ KIẾN CÁC KHÓA HỌC THÁNG 01,02/2020 CỦA...
LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC: Tel.: 024.37561025 - 37565483; Fax: 024.37563188. Ms Bích Ngọc: 0974.937.947/ E: ngockb@quacert.gov.vn. Ms Nguyễn Hồng Phương/ M:... Chi tiết
Đẩy mạnh áp dụng các tiêu chí của Giải thưởng Chất lượng...
Qua 24 năm, đã có 1.914 lượt doanh nghiệp đạt GTCLQG, trong số đó có 240 doanh nghiệp đạt Giải Vàng và 50 tổ chức, doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng quốc tế châu Á – Thái Bình Dương.
Chi tiết
HỘI THẢO XÂY DỰNG CÁC THÀNH PHỐ BỀN VỮNG VÀ THÔNG MINH...
Vào ngày 2/12/2019, tại thành phố Phnom penh (Campuchia) đã diễn ra Hội thảo thị trưởng các thành phố khu vực Đông Nam Á – Xây dựng các thành phố bền vững và thông minh trong khu vực.
Chi tiết
LỊCH ĐÀO TẠO LỊCH DỰ KIẾN CÁC KHÓA HỌC THÁNG 11,12/2019;...
LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC: Tel.: 024.37561025 - 37565483; Fax: 024.37563188Ms Bích Ngọc: 0974.937.947/ E: ngockb@quacert.gov.vnMs Thu Hằng: 0919.618.681/ E: hang.pt@quacert.gov.vnMs Bích... Chi tiết