Chứng nhận Hợp quy thức ăn chăn nuôi
Quay lại Bản in Yahoo

Quyết định chỉ định Chứng nhận

   Quyết định Chỉ định QUACERT chứng nhận 

Văn bản liên quan

Quyết định số 51/QD-CN-TTPC về việc chỉ định Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) chứng nhận sự phù hợp thức ăn chăn nuôi
Thông tư 81/2009/TT-BNNPTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Nghị định 08/2010NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi
Thông tư 66/2011/TT-BNNPTNT hướng dẫn Nghị định 08/2010/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Thông tư 55/2012/TT-BNNPTNT hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quy chuẩn kỹ thuật
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Thức ăn chăn nuôi - hàm lượng kháng sinh, hóa dược, vi sinh vật và kim loại nặng tối đa cho phép trong thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh  cho gà.
Ký hiệu: QCVN 01 - 10: 2009/BNNPTNT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Thức ăn chăn nuôi - hàm lượng kháng sinh, vi sinh vật và kim loại nặng tối đa cho phép trong thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho vịt.
Ký hiệu: QCVN 01 - 11: 2009/BNNPTNT  

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Thức ăn chăn nuôi - hàm lượng kháng sinh, hóa dược, vi sinh vật và kim loại nặng tối đa cho phép trong thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho lợn.
Ký hiệu: QCVN 01 - 12: 2009/BNNPTNT 

Cập nhật: 11/04/2016
Lượt xem: 30436
Lên trên