Đề tài “Nghiên cứu, xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia phục vụ phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam”
Quay lại Bản in Yahoo

Ngày 29/12/2020, Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) đã hoàn thành việc bảo vệ đề tài trước Hội đồng tư vấn, đánh giá nghiệm thu cấp Quốc gia đề tài “Nghiên cứu, xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia phục vụ phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam” mã số KC.01.12/16-20 thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia KC.01/16-20.

Một trong các sản phẩm của đề tài đã nghiên cứu và xây dựng thành công website giới thiệu về tiêu chuẩn đô thị thông minh của Việt Nam và Thế giới, cũng như các tin tức và tiêu chuẩn liên quan đến việc xây dựng, áp dụng và phát triển về Đô thị thông minh.

Các bạn đọc có thể tham khảo và nghiên cứu về các tiêu chuẩn về Đô thị thông minh và các tiêu chuẩn liên quan tại website:

http://smartcity.vsqi.gov.vn/

 Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ:Tin bài: QUACERTCập nhật: 14/01/2021
Lượt xem: 1693
Lên trên