1 tấn CO2 tương đương (CO2-e )sẽ như thế nào?

 

Sau COP 26, để hiện thực hóa cam kết của Thủ tướng đạt Trung hòa carbon vào năm 2030 và Net Zero vào năm 2050, Chính phủ Việt Nam đã xây dựng và phê duyệt một số văn bản pháp quy liên quan đến chống biến đổi khí hậu như nghị định 06/2022/NĐ-CP về quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô zôn; Phê duyệt quyết định 01/2022/QĐ-TTg ban hành Danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính, trong đó 1.912 cơ sở có mức phát thải khí nhà kính hàng năm  từ 3.000 tấn CO2 tương đương trở lên phải có trách nhiệm thực hiện kiểm kê khí nhà kính; Các Bộ chủ quản đã ban hành các thông tư quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính các lĩnh vực , ví dụ Thông tư 17/2022/TT-BTNMT ngày 15/11/2022 cho lĩnh vực quản lý chất thải;  Thông tư 38/2023/TT-BCT ngày 27/12/2023 cho ngành công thương; Thông tư 23/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 cho lĩnh vực lâm nghiệp.

Theo Tạp chí kinh tế đặc biệt 2024: Dấu chân carbon- đã phát trên VTV1 đầu năm nay, tổng phát thải khí nhà kính năm 2022 của Việt Nam là 344 triệu tấn CO2 tương đương, phát thải carbon trung bình của người Việt Nam là 2,3 tấn CO2 tương đương/năm, so với của Ấn Độ là 1,7 tấn, của Trung Quốc là 7,2 tấn và của Mỹ là 16,5 tấn.

Vậy 1 tấn CO2-e sẽ như thế nào? Theo tiến sĩ Dương Liên từ đại học Custin của Oxtraylia, 1 tấn carbon tương đương có thể thổi căng một quả bóng bay đường kính 10m. Và 1 tấn CO2-e tương đương với:

-       1.961 bữa ăn chay

-       192 áo phông cotton

-       143.190 giờ sử dụng TV màn hình LED 30W

-       138 bữa ăn có thịt

-       1 chuyến bay một chiều từ Paris đến New York

-       88 ngày tiêu thụ điện trung bình một gia đình ở  New South Wales

-       93 ngày tiêu thụ điện trung bình một gia đình ở  Victoria

-       250 ngày tiêu thụ điện trung bình một gia đình ở Tasmania

 

 

Hy vọng các bạn đã có thêm kiến thức để chung tay góp phần giảm phát thải khí nhà kính rồi đấy.

 

                                                    Nhóm chuyên gia Khí nhà kính - QUACERT