Trung tâm Chứng nhận Phù hợp tổ chức lớp đào tạo giới thiệu tiêu chuẩn ISO 18091 và tiêu chuẩn ISO 37001
Ngày 22/2/2024 Trung tâm Chứng nhận Phù hợp tổ chức lớp đào tạo giới thiệu tiêu chuẩn ISO 18091 và tiêu chuẩn ISO 37001.
Tham dự buổi đào tạo có sự có mặt Anh Lê Minh Tâm - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm đào tạo và các cán bộ nhân viên Trung tâm Đào tạo. Đại diện QUACERT có sự tham gia Anh Trần Quốc Dũng- Giám đốc QUACERT, Anh Trần Quốc Quân- Phó Giám đốc QUACERT và các cán bộ chuyên gia đánh giá, kỹ thuật và marketing QUACERT.
Trong buổi đào tạo, Anh Đăng Đức Sơn- Trung tâm đào tạo trình bày giới thiệu tiêu chuẩn ISO 18091 và Chị Trần Ngọc Anh- chuyên gia QUACERT trình bày giới thiệu tiêu chuẩn ISO 37001. Sau khi trình bày, mọi người cùng nhau thảo luận và đưa ra rất nhiều ý kiến hay để hiểu rõ về tiêu chuẩn ISO 18091 và ISO 37001.
Anh Lê Minh Tâm - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm đào tạo phát biểu tại buổi đào tạo
Buổi học diễn ra rất sôi nổi, bổ ích, đem đến nhiều kiến thức mới cho các cán bộ nhân viên của cả 2 Trung tâm.