Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) tổ chức buổi họp trao đổi nghiệp vụ nội bộ giữa Vietinbank và QUACERT.
Ngày 21/2/2024 Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) tổ chức buổi họp trao đổi nghiệp vụ nội bộ giữa Vietinbank và QUACERT.
Tham dự buổi họp có sự tham gia của Chị Nguyễn Thị Ngọc Hà - Trưởng phòng QLCL Vietinbank; Chị Trương Thị Phương Thảo - Phó phòng QLCL Vietinbank; Anh Trần Đức Bảo - Nhân viên phòng QLCL Vietinbank; Anh Đặng Quang Hưng - Nhân viên phòng QLCL Vietinbank. Phía bên QUACERT có sự tham gia đại diện Ban lãnh đạo Anh Trần Quốc Quân- Phó Giám đốc QUACERT, Anh Nguyễn Tuấn Anh - Phó Giám đốc QUACERT, cùng toàn bộ các chuyên gia trong danh sách chuyên gia đánh giá Hệ thống QLCL Vietinbank và các cán bộ Kế hoạch, Kỹ thuật trong dự án.
Buổi họp này sẽ là cơ hội để hai bên trao đổi cụ thể về nghiệp vụ ngân hàng của Vietinbank cũng như nghiệp vụ đánh giá của QUACERT, đồng thời trao đổi thêm về mong muốn và góc nhìn của mỗi bên để thúc đẩy việc hợp tác thuận lợi hơn.
Buổi họp đã diễn ra rất hiệu quả trong sự nhất trí, thống nhất cách triển khai hiệu quả cho cả hai bên trong những đợt đánh giá tới.