Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch Nhóm công tác 2 của ACCSQ
Sáng 29/07/2020, Hội nghị lần thứ 38 của Nhóm công tác về đánh giá sự phù hợp (Nhóm công tác 2) thuộc Ủy ban tư vấn về tiêu chuẩn và chất lượng ASEAN (ACCSQ) đã khai mạc. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Hội nghị bắt đầu với nội dung chuyển giao vai trò Chủ tịch luân phiên từ Thái Lan sang Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ chuyển giao, ông Trần Quốc Dũng, Phó giám đốc Trung tâm Chứng nhận Phù hợp, Trưởng đoàn Việt Nam, cảm ơn và ghi nhận đóng góp của Thái Lan và cá nhân bà Busaba Saelim, Chủ tịch nhiệm kỳ 2019-2020 vào tiến trình chung của Hội nghị, có nhiều sáng kiến cho hoạt động của Nhóm công tác 2.Diễn ra trong bối cảnh hoạt động đánh giá sự phù hợp bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 còn diễn biến hết sức phức tạp trên toàn thế giới, Nhóm công tác 2 có nhiệm vụ tiếp tục tăng cường năng lực cho hoạt động công nhận và đánh giá sự phù hợp trong Khối nhằm hỗ trợ về kỹ thuật để thực hiện các mục tiêu đặt ra cho Cộng đồng kinh tế ASEAN đến năm 2025 (AEC 2025). Hội nghị cũng chia sẻ các tiến bộ trong việc thúc đẩy vai trò công nhận và đánh giá sự phù hợp trong các nước thành viên ASEAN, hỗ trợ các nhóm công tác khác về các vấn đề liên quan đến đánh giá sự phù hợp như Nhóm công tác hỗn hợp về Điện – Điện tử (JSC EEE), Nhóm công tác về nông nghiệp hữu cơ, bàn về việc triển khai hợp tác trong một số chương trình công nhận – chứng nhận mới như về chống hối lộ, giảm phát thải khí nhà kính do hoạt động của hàng không...

Việt Nam đã đề nghị Hội nghị chia sẻ yêu cầu và kinh nghiệm đánh giá trực tuyến của các tổ chức công nhận đối với các tổ chức chứng nhận và của các tổ chức chứng nhận đối với doanh nghiệp để đáp ứng yêu cầu của trạng thái "bình thường mới" và thực tiễn của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Tin bài: QUACERT