Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) tổ chức Hội thảo Khoa học “Phổ biến hướng dẫn áp dụng Hệ thống Quản lý an toàn giao thông đường bộ theo tiêu chuẩn TCVN ISO 39001:2014” tổ chức tại Đà Nẵng

Ngày 22/03/2019 tại Đà Nẵng, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Tổng cục TCCLĐL) phối hợp cùng Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (Văn phòng UBATGTQG), Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT), Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 (QUATEST 2)  tổ chức Hội thảo Khoa học “Phổ biến hướng dẫn áp dụng Hệ thống Quản lý an toàn giao thông đường bộ theo tiêu chuẩn TCVN ISO 39001:2014.

Tham dự Hội thảo có đại diện của QUACERT, đại diện của QUATEST 2, đại diện của Ủy ban ATGT Quốc gia; đại diện Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng, Quỹ phòng chống thương vong châu Á, đại diện Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3, đại diện các doanh nghiệp và các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh truyền hình tại Đà Nẵng.

Tại hội thảo, ông Nguyễn Thái Sơn, Đại diện Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã có bài trình bày về thực trạng an toàn giao thông tại Việt Nam cũng như những nỗ lực của Chính phủ trong việc ban hành và thực thi các chính sách, pháp luật nhằm giảm thiểu tai nan giao thông đường bộ như Quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; Sử dụng hê thống giám sát GPS đối với các phương tiện vận tải thương mại, Kiểm soát tải trọng xe chặt chẽ, Quản lý nghiêm việc cấp Giấy phép lái xe. Theo ông Sơn, tiêu chuẩn TCVN ISO 39001:2014 là công cụ hỗ trợ hữu ích để các cơ quan quản lý nhà nước tham khảo hoạch định các chính sách pháp luật liên quan tới hạ tầng giao thông, phương tiện, người lái, ứng phó sau tai nạn, giáo dục an toàn giao thông và bảo hiểm.
           
           Ông Nguyễn Thái Sơn, Đại diện Ủy ban An toàn giao thông quốc gia 
  Bà Nguyễn Thị Hải Xuân, Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) cho biết, Hội thảo được tổ chức với mục đích giúp các tổ chức, doanh nghiệp khu vực miền trung nâng cao nhận thức về an toàn giao thông đường bộ, tiếp cận một cách hệ thống và an toàn đối với giao thông đường bộ cũng như tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình vận dụng các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 39001:2014 vào các hoạt động thực tiễn của doanh nghiệp.  

 Bà Nguyễn Thị Hải Xuân, Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT)
Hội thảo là một trong các hoạt động của chuỗi các nội dung của Nhiệm vụ nghiên cứu triển khai cấp nhà nước “Thúc đẩy áp dụng hệ thống quản lý an toàn giao thông đường bộ theo tiêu chuẩn TCVN ISO 39001:2014” thuộc dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình Quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” Ngoài các hội thảo được tổ chức trên khắp cả nước, Nhiệm vụ còn giúp triển khai áp dụng thành công tiêu chuẩn TCVN ISO 39001:2014 cho 10 doanh nghiệp thí điểm thuộc các lĩnh vực vận tải đường bộ, đầu tư phát triển đường cao tốc, tư vấn thiết kế giao thông vận tải, các tổ chức doanh nghiệp có tương tác với hệ thống giao thông đường bộ và đào tạo đội ngũ chuyên gia tư vấn và chuyên gia đánh giá Hệ thống quản lý an toàn giao thông theo tiêu chuẩn ISO 39001. Nhiệm vụ kéo dài từ tháng 11/2018 đến tháng 10/2020.


Một số hình ảnh tại hội thảo:

        

       

         

Tin bài: Trần Thị Ngọc Anh - Trưởng phòng Chứng nhận Hệ thống (QUACERT)