Thư mời tham gia khóa đào tạo "Nhận thức và Đánh giá viên nội bộ/ Đánh giá viên trưởng Nông nghiệp Hữu cơ theo tiêu chuẩn TCVN 11041"

Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố ban hành bộ tiêu chuẩn TCVN 11040 về nông nghiệp hữu cơ. Là đơn vị đầu tiên được phép đánh giá và cấp chứng chỉ về Nông nghiệp Hữu cơ theo Bộ Tiêu chuẩn TCVN 11041, nhằm góp phần nâng cao năng lực quản lý cho lãnh đạo, cán bộ và nhân viên của các đơn vị, tổ chức, công ty có hiểu biết về Nông nghiệp Hữu cơ và kỹ năng đánh giá theo tiêu chuẩn này, Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) thực hiện chương trình đào tạo: " Nhận thức và Đánh giá viên nội bộ/ Đánh giá viên trưởng Nông nghiệp Hữu cơ theo tiêu chuẩn TCVN 11041"

UPDATE: Lớp học tại Hà Nội sẽ lùi lịch và học từ ngày 29/10 - 2/11/2018.

- Địa điểm:  

1. Tại Hà Nội: ngày 22-26/10/2018 tại Trung tâm Chứng nhận Phù hợp - Nhà H tầng 3  - Số 8 - Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội. (- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng).

2. Tại TP Hồ Chí Minh: ngày 05-09/11/2018 tại Phòng học Lầu 4 (tầng 5) - Trung tâm hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 - SMEDEC 2 - 64-66 Mạc Đĩnh Chi - quận 1 - tp Hồ Chí Minh.


Qúy Công ty và Doanh nghiệp tham gia vui lòng điền thông tin theo mẫu “DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO” (file đính kèm) và gửi email bản scan cho: 

Ms Bích Ngọc: 0974.937.947/ E: ngockb@quacert.gov.vn

Mrs Thu Hằng: 0919.618.681 / E: hang.pt@quacert.gov.vn

Chi phí khóa học: 7.600.000 VNĐ/ học viên


Bản mềm xem Tại đây 

Mẫu Danh sách đăng ký Tại đây