Thư mời tham dự hội thảo Triển khai, Áp dụng và Chứng nhận ISO 45001:2018

Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) năm 2018 đã ban hành tiêu chuẩn ISO 45001:2018 trong việc đưa ra các yêu cầu đối với Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của một tổ chức/doanh nghiệp (Occupational Health and Safety - OH&S) trên toàn thế giới tiến tới thay thế cho tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007.

Nhằm hỗ trợ cho các cơ quan quản lý, các tổ chức và doanh nghiệp triển khai áp dụng tiêu chuẩn ISO 45001, Trung tâm chứng nhận phù hợp (QUACERT) - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức hội thảo triển khai áp dụng và chứng nhận theo tiêu chuẩn này vào thứ 5, ngày 31/05/2018.

Chi phí tham dự hội thảo: Miễn phí

Link đăng kí

Thu moi tham du hoi thao ISO 45001.pdfTin bài: Phòng Hỗ trợ Phát triển dịch vụ - QUACERT