THÔNG BÁO niêm yết công khai danh sách thí sinh đủ điều kiện và thời gian, đại điểm tổ chức phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2017
THÔNG BÁO niêm yết công khai danh sách thí sinh đủ điều kiện và thời gian, đại điểm tổ chức phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2017


ket qua.pdf