Thông báo Danh sách thí sinh trúng tuyển viên chức năm 2015

Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Chứng nhận Phù Hợp (QUACERT) xin thông báo Danh sách các  thí sinh trúng tuyển viên chức năm 2015 làm việc VPĐD QUACERT tại thành phố Hồ Chí Minh.
Danh sách cụ thể tại đây