Hà Nội, TP HCM, tháng 4/2014: Đào tạo chuyên gia đánh giá tích hợp các hệ thống quản lý
Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) là đơn vị được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt chủ trì thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn cho các tổ chức/doanh nghiệp Việt Nam cách thức tích hợp có hiệu lực và hiệu quả các hệ thống quản lý phù hợp tiêu chuẩn quốc tế trong dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”. 

Năm 2013, Trung tâm QUACERT đã tổ chức các lớp đào tạo cho chuyên gia tư vấn nội dung tích hợp các tiêu chuẩn hệ thống quản lý phù hợp tiêu chuẩn quốc tế như ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, ISO 50001, ISO 22000 tại Hà Nội, Đà Nẵng và đã được đánh giá cao bởi các học viên tham dự chủ yếu là những cán bộ đến từ các Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về chất lượng cũng như nội dung chương trình. 

Theo nhiệm vụ trên, năm 2014, Trung tâm QUACERT tiếp tục mở các lớp đào tạo Chuyên gia đánh giá tích hợp các hệ thống quản lý với các thông tin cụ thể như sau: 

Nội dung:  Chuyên gia đánh giá tích hợp các tiêu chuẩn hệ thống quản lý 

Thời gian: 

Tại Hà Nội: 14-18/4/2014 (05 ngày) 

Tại TP. Hồ Chí Minh: 21-25/4/2014 (05 ngày) 

Địa điểm:   Địa điểm chính thức sẽ thông báo ngay sau khi nhận được phiếu đăng ký của học viên.

Đối tượng tham dự: 

Đối tượng chính: 

  • Các cán bộ đến từ các Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc các Chi cục. 
  • 15 doanh nghiệp điểm được lựa chọn áp dụng thí điểm các Hệ thống quản lý tích hợp. 

Đối tượng mở rộng: Một số chuyên gia đánh giá (mỗi tổ chức chứng nhận không quá 01 người tham dự) 

Thời hạn đăng ký: trước ngày 30/3/2014

Ghi chú:  
  • Miễn phí đào tạo, ăn giữa giờ và ăn trưa; hỗ trợ toàn bộ các tiêu chuẩn và tài liệu đào tạo có liên quan. 
  • Học viên tự lo chi phí ăn ở, đi lại. 
  • Được cấp giấy chứng nhận sau khi tham dự khóa học.

Để đăng ký và biết thêm thông tin chi tiết về khóa đào tạo vui lòng liên hệ:

Chị Nguyễn Thị Thu Hà– Phòng Triển khai Ứng dụng Công nghệ

Trung tâm Chứng nhận Phù hợp – QUACERT

Điện thoại: 04.37561025 (máy lẻ 128) - Fax: 04.37563188 – Di động: 0906250989


Đăng ký học viên theo phiếu đính kèm thông báo này.