Cuộc họp lần thứ 36 Đại hội đồng ISO
Kỳ họp lần thứ 36 Đại hội đồng ISO đã diễn ra tại Saint Petersburg, Liên bang Nga từ ngày 15 – 21/9/2013. Đoàn đại biểu Việt Nam, do Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Ngô Quý Việt làm Trưởng đoàn đã tham gia các hoạt động của kỳ họp. Đoàn gồm các đại diện từ các đơn vị trong Tổng cục như Vụ Tiêu chuẩn , Vụ Hợp tác Quốc tế, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam, Trung tâm Chứng nhận phù hợp, Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 3 và đại diện của các Bộ, ban ngành liên quan gồm Bộ GTVT, Bộ VHTT & DL, Bộ LĐTB & XH, Sở KH & CN tỉnh Vĩnh Phúc, Sở KH & CN tỉnh Nghệ An, Tập đoàn Điện lực VN.Cuộc họp lần này thảo luận phương án  thúc đẩy năng lực thể chế các cơ quan tiêu chuẩn hóa quốc gia (NSB); hỗ trợ các thành viên tăng cường tham gia vào hoạt động kỹ thuật của ISO như ban kỹ thuật, tiểu ban kỹ thuật xây dựng tiêu chuẩn, dự án hỗ trợ kỹ thuật đa phương và song phương giữa các thành viên ISO; thông qua Kế hoạch hành động ISO giai đoạn 2011-2015 dành cho các nước đang phát triển, đưa ra phương pháp đánh giá được hiệu quả của dự án ISO đã dành cho các nước đang phát triển trong giai đoạn 2012-2013 và định hướng xây dựng kế hoạch hành động ISO 2016-2020, tập trung cho các nước phát triển.

Ngoài ra, cuộc họp cũng trao đổi về việc nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, phần mềm liên quan tại Ban thư ký Trung tâm ISO nhằm thúc đẩy tham gia tích cực hơn vào quá trình xây dựng tiêu chuẩn quốc tế ISO từ các thành viên là các nước đang phát triển;


Tại cuộc họp, đoàn Việt Nam tham gia các buổi thảo luận nhóm về chủ đề như sử dụng tiêu chuẩn ISO theo cách nào để thúc đẩy tăng trưởng, chất lượng và đổi mới ở các nước đang phát triển; Tăng cường vai trò cơ quan tiêu chuẩn hóa quốc gia trong hạ tầng chất lượng quốc gia tại các nước đang phát triển và phối hợp giữa cơ quan tiêu chuẩn hóa quốc gia để khuyến khích các bên liên quan (cơ quan chính phủ, chính quyền địa phương, doanh nghiệp...) áp dụng tiêu chuẩn ISO trong quản lý rủi ro, ứng phó khẩn cấp.

Kỳ họp đã chính thức thông qua việc đề cử ông Zhang Xiaogang (Trung Quốc) là Chủ tịch mới của ISO cho nhiệm kỳ 2015-2017, thay ông Terry Hill (Anh).

Theo tcvn.gov.vn