THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO “Chia sẻ Thực hành tốt áp dụng tiêu chuẩn và đánh giá sự phù hợp trong phát triển mô hình Đô thị Thông minh (Smart City) khu vực APEC”
Quay lại Bản in Yahoo
Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện diễn ra bên lề Cuộc họp Quan chức Cao cấp APEC/SOM 3 tại Việt Nam, Trung tâm Chứng nhận Phù hợp QUACERT (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ) sẽ tổ chức Hội thảo APEC về “Chia sẻ Thực hành tốt (Best Practices) áp dụng tiêu chuẩn và đánh giá sự phù hợp trong phát triển mô hình Smart City khu vực APEC” vào ngày 18/8/2017, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là 1 trong 2 dự án ( cùng Dự án của Hoa Kỳ) được APEC/SCSC 1 chấp nhận để tổ chức hội thảo tại APEC/SOM3/SCSC 2.

Thông tin về người tham dự dạng bản cứng xin gửi về Trung tâm Chứng nhận Phù hợp QUACERT, Tổng cục Tiêu chuẩn và Đo lường Chất lượng, địa chỉ: số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, và gửi dạng bản mềm về địa chỉ email: anhnt@quacert.gov.vn trước ngày 21 tháng 07 năm 2017 để Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) lập danh sách và xin ý kiến chấp thuận của Ban Thư ký APEC. 

Trong trường hợp Quý đơn vị cần biết thêm thông tin về Hội thảo, kính đề nghị Quý đơn vị liên hệ với ông Nguyễn Tuấn Anh (Trung tâm Chứng nhận Phù hợp QUACERT, điện thoại: 0914727392, email: anhnt@quacert.gov.vn) để được giải đáp.
Trân trọng cám ơn sự quan tâm và hợp tác của Quý đơn vị./.


Cập nhật: 20/07/2017
Lượt xem: 1997
Lên trên