Thư mời hội thảo “Phổ biến, hướng dẫn và chia sẻ kinh nghiệm áp dụng tiêu chuẩn Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000”
Quay lại Bản in Yahoo

Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) là đơn vị sự nghiệp được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt chủ trì thực hiện nhiệm vụ “Nhân rộng áp dụng Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (ISO 22000) vào doanh nghiệp Việt Nam năm 2018” thuộc Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” theo Quyết định số 2805/QĐ-BKHCN ngày 17/10/2017.

Theo đó, trong tháng 4/2018, tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, QUACERT sẽ tổ chức các cuộc hội thảo “Phổ biến, hướng dẫn và chia sẻ kinh nghiệm áp dụng tiêu chuẩn Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000” (miễn phí) cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm, bao gồm từ sản xuất thức ăn chăn nuôi, bao bì bao gói trực tiếp thực phẩm, chăn nuôi/ trồng trọt, sơ chế, chế biến, phân phối, tiêu thụ… Các doanh nghiệp tham gia hội thảo sẽ có cơ hội được mời tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về ‘Hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm phù hợp tiêu chuẩn ISO 22000’ và được đào tạo, hướng dẫn áp dụng miễn phí nhằm xây dựng thành công mô hình hệ thống quản lý an toàn thực phẩm phù hợp tiêu chuẩn ISO 22000 cho doanh nghiệp của mình.

Các đơn vị có nhu cầu tham gia Hội thảo, vui lòng đăng ký trước ngày 20/4/2018.

Liên hệ : Nguyễn Thị Thu Hà – Phòng Đảm bảo Chất lượng

                Trung tâm Chứng nhận Phù hợp – QUACERT

                ĐT: 024 37561025 (máy lẻ 110) – DĐ: 0906250989

                Email: thuha.hba@gmail.comCập nhật: 30/03/2018
Lượt xem: 1490
Lên trên