Quyết định chỉ định lại tổ chức chứng nhận Thức ăn chăn nuôi nhập khẩu và hợp quy của QUACERT
Quay lại Bản in Yahoo
Cục Chăn nuôi đã tiến hành đánh giá và tái chỉ định đối với Trung tâm Chứng nhận Phù hợp - QUACERT các hoạt động trong lĩnh vực Thức ăn chăn nuôi nhập khẩu và hợp quy. Cụ thể:

1. Quyết định chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy số 449/QĐ-CN-TACN ngày 27/4/2017. Chỉ định Trung tâm Chứng nhận Phù hợp là Tổ chức chứng nhận hợp quy lĩnh vực thức ăn chăn nuôi. Mã số: 01-0006-BNN. Thời hạn hiệu lực của Quyết định là 03 năm, kể từ ngày ký.

2. Quyết định chỉ định đánh giá lô hàng nhập khẩu số 494/QĐ-CN-CCN ngày 5/5/2017. Chỉ định Trung tâm Chứng nhận Phù hợp là Tổ chức chứng nhận sự phù hợp chất lượng thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm xuất khẩu, nhập khẩu. Thời hạn hiệu lực của Quyết định là 02 năm, kể từ ngày ký.

Chi tiết Quyết định xem tại đây:

Tin bài: Phòng Hỗ trợ PTDV.

Cập nhật: 12/06/2017
Lượt xem: 5158
Lên trên