QUACERT chính thức triển khai chương trình chứng nhận nông nghiệp hữu cơ theo Bộ tiêu chuẩn TCVN 11041.
Quay lại Bản in Yahoo

Ngày 22/6/2018, Trung tâm Chứng nhận Phù hợp chính thức được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phê duyệt hoạt động chứng nhận cho chương trình chứng nhận nông nghiệp hữu cơ theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016.Phát triển nông nghiệp hữu cơ là một trong những xu thế phát triển của nông nghiệp hiện đại. Đây là phương thức sản xuất nông nghiệp thân thiện với môi trường, góp phần quan trọng để phục hồi, duy trì hệ sinh thái tự nhiên và sản phẩm nông nghiệp hữu cơ cũng là một sản phẩm an toàn để phục vụ đời sống người tiêu dùng.

Theo đó, QUACERT đã xây dựng chương trình chứng nhận nông nghiệp hữu cơ theo bộ tiêu chuẩn TCVN 11041. Đây là bô tiêu chuẩn Nông nghiệp hữu cơ đầu tiên của Việt Nam được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành năm 2017. Bộ tiêu chuẩn bao gồm các tiêu chuẩn áp dụng cho nông nghiệp hữu cơ theo từng lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi.

Việc đạt được chứng nhận nông nghiệp hữu cơ theo tiêu chuẩn TCVN 11041 là bằng chứng cam kết cho việc sản xuất nông nghiệp bền vững. Đơn vị được chứng nhận sẽ được sử dụng dấu hữu cơ trên sản phẩm, đó chính là sự khẳng định chất lượng của sản phẩm nông nghiệp, nâng cao vị thế và khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

Ngoài ra, để góp phần thúc đẩy sản phẩm nông nghiệp hữu cơ của Việt Nam được xuất khẩu ra nước ngoài, bên cạnh việc triển khai chương trình chứng nhận nông nghiệp hữu cơ theo tiêu chuẩn TCVN 11041, QUACERT cũng đang hoàn thiện thủ tục để được Bộ Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản (MAFF) chỉ định là tổ chức chứng nhận nông nghiệp hữu cơ theo tiêu chuẩn JAS của Nhật Bản. Dự kiến, chương trình hoàn thiện và được công nhận vào tháng 10/2018.Dấu hữu cơ được sử dụng trên sản phẩm chứng nhậnCác đơn vị có nhu cầu chứng nhận hoạt động sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo tiêu chuẩn TCVN 11041, vui lòng liên hệ QUACERT để được hướng dẫn chi tiết về thủ tục đăng ký chứng nhận.

Tin bài: QUACERT
Cập nhật: 31/07/2018
Lượt xem: 1199
Lên trên