Hội thảo “Triển khai áp dụng và chứng nhận ISO 22000:2018” trong các ngày 26 và 30/10/2018.
Quay lại Bản in Yahoo

Vừa qua, vào các ngày 26, 30/10/2018 tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh; Trung tâm Chứng nhận Phù hợp QUACERT- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức thành công hội thảo giới thiệu về công tác triển khai và chứng nhận Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000. Tham dự hội thảo này, có hơn 400 đại biểu đại diện cho gần 200  công ty, doanh nghiệp trên cả nước.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Ông Phạm Lê Cường - Giám đốc QUACERT nhấn mạnh: “Đây là một cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm, đồ uống và ngành nghề có liên quan trong việc cập nhật và hài hòa với tiêu chuẩn mới nhất của tổ chức Quốc tế về tiêu chuẩn hóa (ISO)."

Ông Phạm Lê Cường, Giám đốc QUACERT phát biểu khai mạc hội thảo

Nội dung chính của hội thảo được các diễn giả tập trung vào các vấn đề đang được các doanh nghiệp hết sức quan tâm gồm:

1/ Tiến trình phát triển của tiêu chuẩn và các điểm mới, khác biệt so với phiên bản ISO 22000 trước đây

2/ Các nội dung, công việc mà các tổ chức, doanh nghiệp cần phải cập nhật nhằm đảm bảo đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn

3/ Các điểm mới và nổi bật như: Tư duy dựa trên rủi ro, quản lý rủi ro, quản lý sự thay đổi và đặc biệt là cấu trúc Bậc cao (High leve structure) của tiêu chuẩn nhằm hài hòa với các tiêu chuẩn quản lý hệ thống khác trên toàn thế giới nhằm thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp áp dụng đồng thời nhiều hệ thống quản lý như ISO 9001, ISO 14001,…

4/ Các yêu cầu pháp luật chế định mới nhất liên quan tới các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm, đồ uống và các doanh nghiệp khác trong chuỗi cung ứng thực phẩm

Trong hội thảo, ban tổ chức cũng trả lời, chia sẻ và trao đổi về các vấn đề mà doanh nghiệp hết sức quan tâm như: Thời hạn cho việc chuyển đổi sang tiêu chuẩn mới, hiệu lực của giấy chứng nhận mới trên toàn cầu và các yêu cầu cụ thể khác của tiêu chuẩn phiên bản mới

Ông Trần Anh Tuấn- Trưởng phòng R &D trình bày hội thảoToàn cảnh hội thảo

Nhằm chuẩn hóa toàn cầu về quản lý an toàn trong thực phẩm, ngày 19/6/2018 tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa – ISO đã chính thức ban hành tiêu chuẩn ISO 22000 nhằm áp dụng cho toàn bộ các doanh nghiệp trong chuỗi thực phẩm. Tiêu chuẩn gồm 10 chương trong đó tích hợp toàn bộ các yêu cầu như Đánh giá rủi ro, kiểm soát mối nguy, chương trình tiên quyết, chương trình tiên quyết điều hành, kế hoạch HACCP.

Trần Anh Tuấn- Trưởng phòng R &D, QUACERT


Cập nhật: 30/11/2018
Lượt xem: 1673
Lên trên