Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm triển khai các mô hình thực hành tốt về đô thị thông minh của Việt Nam và một số thành phố trên thế giới” ngày 7/12/2018
Quay lại Bản in Yahoo

Để triển khai xây dựng và phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam một cách đồng bộ, việc phối hợp giữa các Bộ ngành và địa phương trong việc xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia cho các lĩnh vực liên quan đến đô thị thông minh cần được quan tâm và đẩy mạnh. Bộ Khoa học và công nghệ đã giao Trung tâm Chứng nhận Phù hợp QUACERT thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Quốc gia: “Nghiên cứu, xây dựng hệ thống Tiêu chuẩn Quốc gia phục vụ phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam” để xây dựng các tiêu chuẩn khung phục vụ cho quá trình xây dựng, phát triển và quản lý đô thị thông minh tại Việt Nam.

Sáng ngày 07/12/2018, Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) đã tổ chức Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm triển khai các mô hình thực hành tốt về đô thị thông minh của Việt Nam và một số thành phố trên thế giới” tại Tổng cục TĐC.

Hội thảo đã chia sẻ kinh nghiệm triển khai các mô hình thực hành tốt về đô thị thông minh của tỉnh Quảng Ninh, Đài Loan, Singapore và lấy ý kiến với dự thảo 5 tiêu chuẩn TCVN về đô thị thông minh
Ông Trần Quốc Dũng - Phó Giám đốc QUACERT chủ trì Hội thảo.Ông Hà Minh Hiệp - Phó tổng cục trưởng – Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng  khai mạc Hội thảo.PGS.TS Đặng Hoài Bắc - PGĐ Học viện Bưu chính viễn thông báo cáo tham luận " Kinh nghiệm phát triển mô hình đô thị thông minh tại Đài Loan"Ông Phạm Quốc Bình - Phụ trách Phòng QA (QUACERT) trình bày tham luận "Chiến lược phát triển mô hình quốc gia thông minh và chương trình tiêu chuẩn hóa quốc gia của Singapore"Ông Nguyễn Tiến Sỹ - Trưởng phòng CNTT - Sở Thông tin và truyền thông Quảng Ninh trình bày tham luận "Giới thiệu về mô hình Đề án Đô thị Thông minh tỉnh Quảng Ninh"Ông Phùng Mạnh Trường - Phó viện trưởng Viện Tiêu chuẩn Việt Nam giới thiệu, lấy ý kiến với nội dung 5 tiêu chuẩn Việt Nam về đô thị thông minh

Toàn cảnh Hội thảo.

Tin bài: QUACERT.


Cập nhật: 07/12/2018
Lượt xem: 1418
Lên trên